NEVI ingår avtal om försäljning av HUBSO

Report this content

Stockholm 2020-03-13

I relation till tidigare kommunicerat 2020-03-04 har New Equity Venture International AB (“NEVI”) idag ingått avtal om försäljning av sitt innehav i HUBSO AB (“HUBSO”) till Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”). 

 

Köpeskillingen för NEVIs andel uppgår till 38,6 MSEK. Köpeskilling kommer att erläggas via nyemitterade aktier i Orgo, pris per aktie i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie.

 

Avtalet är villkorat av att Orgos aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma samt att Tourn International medges ett undantag från aktiemarknadsnämnden om skyldighet om budplikt.

 

NEVIs ägarandel i Orgo efter genomförd försäljning av HUBSO kommer att uppgå till ca 47,5 %.

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2020.

 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

 

Prenumerera

Dokument & länkar