NEVI ingår LOI om försäljning av HUBSO

Report this content

Stockholm 2020-03-04

NEVI har idag ingått avsiktsförklaring (LOI) med Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”) om försäljning av innehavet i HUBSO AB (“HUBSO”). Köpeskillingen för NEVIs andel uppgår till 38,6 MSEK. Köpeskilling kan erläggas via nyemitterade aktier och/eller revers, pris per aktie för nyemitterade aktier i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie.

HUBSO står inför en spännande framtid och redovisade en tillväxt på över 250 % under 2019 jämfört med föregående år. HUBSOs omsättning uppgick till 16,5 MSEK under 2019 jämfört med 4,7 MSEK 2018. Försäljningen av HUBSO innebär större synlighet för bolaget och fler möjligheter till att expandera än snabbare, dels inom Sverige och Europa.

HUBSO
HUBSO är en plattform för influencers som vill skapa sina egna varumärken. HUBSO tar fram design, produktionslinje, strategi, marknadsföring och sköter teknisk drift samtidigt som influencern endast behöver marknadsföra varumärket. Försäljningen sker via HUBSOs plattformar. Exempel på webshoppar som HUBSO hanterar är http://bybianca.se , http://shop.sannealexandra.se , http://rebeccastella.com , http://alicebianca.se , http://rebeccaochvanessa.se
 

I och med detta kommer sedvanlig dd-process inledas för skyndsam fortsatt process. 

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2020.

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar