NEVI ingår strukturaffär med helägda dotterbolaget OGI

Stockholm 2019-01-16

New Equity Ventures har idag ingått avtal om att sälja samtliga  aktier i helägda dotterbolaget Online Gaming Information OGI Holding AB (OGI) till Earners Alliance Holding AB (EA) för en total köpeskilling om 35 000 000 SEK.

Köpeskillingen betalas genom nyemitterade aktier i Earners Alliance Holding 25 205 752 aktier á 1,39 SEK. Transaktionen medför till att NEVI efter nyemissionen och kommer vara Bolagets största ägare (ägande 80 %). Avtalet är villkorat att Earners Alliance Holdings revisor godkänner transaktionen som beräknas att slutföras under januari 2019. NEVI har som mål att ta en aktiv position i Earners Alliance Holding och vara delaktiga i den nybildade gruppens framtida utveckling. NEVI ser i den nya gruppen en stark plattform för framtida förvärv och tillväxt.

För mer info om Earners Alliance Holding se hemsida:

https://www.earnersallianceholding.com/

Earners Alliance Holding verksamhet består att direkt eller via dotterbolag driva, utveckla och investera i bolag som bedriver spel på internet och via förvärvet av OGI bredda sin verksamhet mot lead generation och marknadsföringstjänster inom spel. För finansiella information och nyckeltal se: https://www.earnersallianceholding.com/media/

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2019.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar