NEVI investerar i Linkdev

2018-09-07 Stockholm

New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) har genomfört en investering om 6,5 MSEK i bolaget Linkdev Tech AB (“Linkdev”). Investeringen motsvarar en ägarandel om ca 30 procent. Linkdevs verksamhet syftar att investera, äga och utveckla bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. I direkt samband med NEVIs investering har Linkdev ingått ett bindande avtal om förvärv av ett internationellt erkänt bolag verksamt inom e-sportindustrin med förväntat tillträde under september månad. Det förvärvade bolaget har en förväntad årlig omsättning om ca 15-20 MSEK. Föranlett av sekretessklausuler i förvärvsavtalet är närmare information om detaljer av förvärvet för närvarande inte möjligt att ge ut.

NEVI har under en längre tid tittat på investeringar inom e-sport och är därför mycket tillfreds med denna investering. Förvärvsbolaget har identifierats som ett bolag som erbjuder produkter som ligger helt rätt i tiden och som förväntas kunna förfinas ytterligare under nya ägare.  

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar