NEVI investerar i techbolaget WaVR Tech AB

Report this content

2018-10-08  Stockholm

 NEVI har investerat i bolaget WaVR Tech AB. Wavr Tech AB är ett svenskt innovationsföretag som är verksamma i gränslandet mellan VR/AR, spelutveckling, maskininlärning, datorseende och sensornät. Bolaget har sitt säte i Uppsala och har en organisation på sex personer. Verksamhetsåret 2017 omsatte bolaget ca 5,0 med negativt resultat om 2,3 och en balansomslutning på 4,7 MSEK.    

“Vi utvecklar en egen 3D motor för VR med fokus på att effektivt utnyttja tillgänglig hårdvara för att nå bästa möjliga användarupplevelse och kostnadseffektivitet. Spelutveckling har traditionellt drivit teknikutvecklingen framåt, både vad gäller hårdvara och mjukvara för datorgrafik.  Att bygga banbrytande spel är ett utmärkt sätt att tänja det tekniska gränserna, något vi har nytta av i utvecklingen av industriella och allmännyttiga VR och AR applikationer. Vi utvecklar även en teknisk plattform, både hårdvara och mjukvara, för kostnadseffektiv mobil mätning av kroppsrörelser. Användningsområdena är många men de mest intressanta och värdefulla områdena som vi tittar på är prevention av arbetsrelaterade belastningsskador samt digitaliserad rehabilitering. WaVR äger och utvecklar vår egen teknik baserat på omfattande forskning och R&D, men gör även utveckling på uppdrag med hjälp av våra plattformar och expertis”.

Vidare har WaVR utvecklat egna spel som finns tillgängliga för nedladdning på bland annat Steam (fler än 60 000 st. nedladdningar). För mer information besök även hemsida: wavr.com

NEVI har initialt investerat ca 400 000 SEK för motsvarande 10 % ägande.

//

        
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar