NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo

Report this content

New Equity Venture-koncernen har i och med teckning i den riktade nyemissionen i PlayHippo AB förvärvat 43 636 364 aktier till kursen 0,25 kr per st. Innan teckning av de nya aktierna ägde NEVI koncernen inga aktier i PlayHippo. NEVIs ägande kommer efter det att emissionen registrerats hos bolagsverket motsvara 23,10 % av röster och kapital.

 
//
                 

För mer information, kontakta Bolaget på:
+46 (0)8-410 59 140
ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com

Prenumerera

Dokument & länkar