NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2021 - ökning 5,4 %

Report this content

Stockholm 2021-04-12


Den preliminära omsättningen för första kvartalet 2021 uppgår till 11,7 MSEK vilket ska jämföras med 11,1 MSEK kvartal ett 2020, ökning 5,4 %. 
Vi ser åter en ökning av omsättning i våra dotterbolag. Vårt fokus på att utveckla bolagen går i stort enligt plan. Det ska observeras att årets ökning sker trots att jämförelsetalen från 2020 inte var under pågående pandemi. Vi förväntar oss fortsatt tillväxt under kommande kvartal från dotterbolagen. Siffrorna är preliminära och ej granskade av bolagets revisor. 

Utveckling försäljning koncernen: Q1 2021: 11,7 MSEK (preliminär)Q4 2020: 12,9 MSEK  Q3 2020: 12,6 MSEKQ2 2020: 10,5 MSEKQ1 2020; 11,1 MSEK

//
         
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera