NEVI koncernen redovisar preliminär omsättning för kvartal fyra 2020

Report this content

Stockholm 2021-02-02


Den preliminära omsättningen för fjärde kvartalet 2020 uppgår till 12,3 MSEK vilket ska jämföras med 5,7 MSEK kvartal fyra 2019.  
Vi kan åter konstatera att arbete med dotterbolagen ger resultat. Tillväxten är stark, detta trotts att COVID-19 påverkade negativt från mitten av november 2020 fram till årsskiftet. Vi kommer fortsätta arbete med våra dotterbolag med syftet att skapa positivt tillväxt, resultat och kassaflöde. Vi fortsätter arbetet med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i våra dotterbolag och innehav.  Siffrorna är preliminära och ej granskade av bolagets revisor.


Utveckling försäljning koncernen: Q4 2020: 12,3 MSEK (preliminär) Q3 2020: 12,7 MSEKQ2 2020: 10,5 MSEKQ1 2020; 11,5 MSEKQ4 2019:  5,7 MSEK


//

         
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar