NEVI och Tourn har anställt VD för joint venture projektet

Report this content

Stockholm 2017-04-05

New Equity Venture, tillsammans med Tourn har bildat ett gemensamt Bolag som går under arbetsnamnet COOPY. Bolaget har nu anställt Josefine Abrahamsson som Bolagets VD och arbetet fortlöper enligt plan. Målet är att COOPY:s första plattform kommer lanseras under april 2017.

Josefine Abrahamsson

Josefine Abrahamsson, 26, är svensk entreprenör, co-founder av kommunikationsbyrån Social Media Support. Josefine var delägare och drivande part i utvecklingen av Bolaget som 2012 såldes till det norska bolaget Solid Media Group. Under tiden som medarbetare och delägare på Social Media Support arbetade Josefine med kunder såsom Cloetta, Pfizer, Valio, Paradiset och Iduna.

Ägarfördelning i projektet

Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital.

NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar