NEVI ökar innehavet i Ayima

Stockholm 2017-02-13

New Equity Venture har idag i enlighet med vad som tidigare utlovats investerat två miljoner sek i Ayima Group. Efter investeringen äger NEVI 25,53 % av kapital och 18,46 % av röster.

Ayima fortsätter sin utveckling av följande produkter och tjänster:
SaaS-produkter, PPC-tjänster, Social Marketing, Digital Displays & Content and Creative Services.

Finansiella siffror för 2016 Ayima Group:

Försäljning ca: 114 MSEK

Resultat ca: 6,6 MSEK

Medarbetare ca: 130 st

Huvudkontor: London

Hemsida: www.ayima.com

E-mail: press(at)ayima.com

CEO: Mike Jacobson

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar