NEVI ökar innehavet i CGIT

Report this content

Stockholm 2017-09-25

NEVI kan idag med glädje meddela att Bolaget har  tilläggsinvesterat 1 012 000 SEK i CGIT Holding AB (CGIT) som ett led i CGIT:s noteringsprocess. Efter investeringen äger NEVI 27,3 % av kapital och 16,5 % av röster.

CGIT har under perioden jan - aug 2017 omsatt cirka 38,7 MSEK (24,8 MSEK 2016) med ett positivt resultat. CGIT har sitt säte i Göteborg och har cirka 25 medarbetare. CGIT bedriver verksamhet inom datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn och har lång och gedigen erfarenhet inom branschen.

Läs mer om CGIT på bolagets hemsida www.cgit.se.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar