NEVI önskar öka kapitalbasen för att effektivisera jakten på investeringar

Stockholm 2018-12-12

För att möjliggöra en utökad investeringstakt har NEVI inlett en sökprocess efter nytt kapital. NEVI med helägda dotterbolag är idag obelånat och med ytterligare finansiell flexibilitet ser vi möjligheterna till att göra attraktiva tilläggsinvesteringar i befintliga innehav samt finna nya investeringar.

Mot denna bakgrund har NEVI per idag inlett en sondering av marknaden och avser att föra dialog med flertalet parter för att undersöka möjligheten att ta in eget kapital, lån eller en kombination av de bägge. NEVIs förhoppning är att ha en struktur för kapitalbasens utökande på plats tidigt under 2019.  

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras. För NEVI slutar aldrig jakten på att hitta nya intressanta bolag.

Prenumerera

Dokument & länkar