NEVI publicerar memorandum

Report this content

Styrelsen publicerar memorandumet inför kommande företrädesemission.

För fullständigt memorandum klicka på länken: MEMORADUM

Motiv för emission

Emissionen, som beskrivs i detta memorandum, genomförs för att göra det möjligt för NEVI att utvecklas i den takt Bolaget önskar. De huvudsakliga motiven för förevarande emission är att finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet.

//               

För mer information kontakta:  
VD - Thomas Jansson

ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar