NEVI rapporterar om flaggning i New Equity Venture

Report this content

Stockholm 2019-10-14

Bolaget har fått information om att Lena Månsson har sålt 378 000 st aktier (B).
Efter försäljningen äger Lena 687 st aktier (B).      

Innehav före: ca 12,16 % kapital 6,67 % röster 

Innehav efter: 0,03 % kapital 0,01 % röster      

//

För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.