NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag april 2021 - ökning

Report this content

Stockholm 2021-05-17

NEVI koncernen har erhållit preliminära omsättningssiffror för april 2021. Försäljningen uppgick preliminärt till cirka 3,0 MSEK (vilket huvudsakligen kommer från W & IT Solutions Group). En ökning på omkring 13 % från föregående år. NEVI fortsätter arbete med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i bolag som kan bli dotterbolag till NEVI för att stärka det underliggande kassaflödet.


//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.