NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juli 2021

Report this content

Stockholm 2021-08-11


NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* för juli 2021. Försäljningen i juli uppgick preliminärt till ca 1,5  (ca 3,1 MSEK - 2020) MSEK.  

NEVI fortsätter att investera i de onoterade dotterbolagen. NEVI har för avsikt att öka ägandet under kommande kvartal genom strukturaffärer.  


*försäljningen avser enbart ej noterade dotterbolag.

 

//

          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.