NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag juni 2021

Report this content

Stockholm 2021-07-08


NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* för juni 2021.

Försäljningen i maj uppgick preliminärt till ca 4,1 (ca 2,4 MSEK - 2020) MSEK. 


NEVI arbetar enligt plan med de ej noterade dotterbolag och utvecklingen är positiv. NEVI ser över strukturen för bolagen och söker kontinuerligt efter transaktioner för att maximera avkastningen och kassaflödet från dotterbolagen. NEVI har för avsikt att göra investeringar i bolagen för att stärka ägandet långsiktigt.    


*försäljningen avser enbart ej noterade dotterbolag.
//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.