NEVI redovisar preliminär omsättning för dotterbolag maj 2021 - åter tillväxt

Report this content

Stockholm 2021-06-04

NEVI koncernen har erhållit preliminära försäljningssiffror från de ej noterade dotterbolagen* för maj 2021. Försäljningen i maj uppgick preliminärt till 4,5 MSEK. En ökning med 26 % från föregående år och ca 50 % bättre än april 2021. 
Vi fortsätter arbete med våra ej noterade dotterbolag och utvecklingen är god. NEVI ser även över strukturen för dessa bolag och söker kontinuerligt efter nya transaktioner för att maximera avkastningen och kassaflödet från dotterbolagen.   


*försäljningen avser enbart ej noterade dotterbolag.
//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.