NEVI:s dotterbolag förvärvar Ayima Holdings Ltd

Stockholm 2017-02-01

New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest IV AB har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört ett förvärv av bolaget Ayima Holding Ltd. Ayima är ett Bolag som utvecklar SaaS-lösningar (Software as a Service) samt utför konsultation inom IT. Bolaget har sitt huvudkontor i London och har utöver det kontor i flertalet länder.


Förvärvet genomfördes via apportemission och NEVI-koncernens ägarandel i B18 Invest IV AB är efter utspädning 15,8 % av rösterna och 22,2 % av kapitalet från tidigare 100 % (röster & kapital). Avtalet är villkorat att B18 Invest IV AB:s revisor godkänner apportegendomen. NEVI koncernens kommer ta ett aktivt ägande i den nya strukturen och NEVI-koncernen har i samband med transaktionen investerat 1 MSEK (vilket ingår i ägarandelarna redovisade ovan) samt förbundit sig att under det kommande kvartalet investera ytterligare 2 000 000 SEK.

Kort om Ayima:
Ayima Holding Ltd
Huvudkontoret i London
Övriga kontor: Stockholm, New York, Raleigh, Vancouver, San Francisco
Antalet medarbetare i gruppen: 90 heltid, 30-40 projektanställda
Omsättning 2016: cirka £ 10 400 000*
Resultat 2016: cirka £ 470 000 *
Hemsida: www.ayima.com
E-mail: press(at)ayima.com
CEO: Mike Jacobson
* siffrorna ej reviderade

//


För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140 
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar