NEVI:s dotterbolag förvärvar Mandel Design

Report this content

Stockholm 2019-12-04

NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har ingått avtal med Almond Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Mandel Design AB (“Mandel Design”). Tillträdet är planerat till den 2019-12-06.

Mandel Design grundades 2003 och bedriver försäljning av kläder och accessoarer via e-handelsplattformen www.mandeldesign.se. Främst riktar sig bolaget mot kvinnor som vill vara trendriktigt klädda utan att betala Biblioteksgatans priser.   

Mandel Design beräknas under helåret 2019 nå en omsättning om ca 6 MSEK med ett negativt resultat på sista raden. Bolaget har under året vidtagit omstruktureringsåtgärder inkluderat bl.a. tillsättandet av en ny VD och har börjat sin resa mot att öka såväl omsättning som resultat. 

Köpeskillingen uppgår till 0,4 MSEK som betalas genom nyemitterade aktier i köparen. NEVI:s ägarandel i New Equity Venture III AB efter utspädning är 20 procent. Bolaget kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma i New Equity Venture III AB för att bl.a. tillsätta ny styrelse och ändra bolagsnamn.


För mer information, kontakta bolaget på: 

Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar