NEVI:s dotterbolag förvärvar UBERCRATE LTD

Report this content

Stockholm 2017-10-24

NEVI:s helägda dotterbolag A IT-solutions II AB har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget UBERCRATE LTD med tillträde 2017-11-01. UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE:IO vilken är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt.


UBERCRATE har under de senaste 12 månaderna omsatt cirka 389 000 USD med ett resultat om cirka 338 000 USD. Bolaget har idag cirka 1 300 betalande kunder via abonnents-tjänster, har sitt säte i London UK och har bedrivit verksamheten sedan 2015.


Köpeskillingen uppgår till följande:

450 000 USD vid tillträde + 250 000 USD vid ökning till totalt 2 000 betalande kunder. Vidare kan en tilläggsköpeskilling uppgå till ytterligare högst 200 000 USD. Köpeskillingen erläggs kontant. Som tidigare kommunicerat kommer A IT-solutions II AB att finansiera förvärvet genom en kapitalanskaffning från externa investerare.


//


 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017.New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar