NEVI:s dotterbolags förvärv av UBERCRATE LTD slutfört

Stockholm 2017-11-15

NEVI har informerats av styrelsen från dotterbolaget Game Chest Group AB (tidigare A IT-solutions II AB) att bolaget genom nyemission erhållit ett kapitaltillskott om 6 478 000 SEK från externa investerare. Kapitaltillskottet har använts till att finansiera den initiala köpeskillingen av samtliga aktier i UBERCRATE LTD. Game Chest Group AB har därmed övertagit UBERCRATE LTD och dess tjänst UBERCRATE.IO till fullo. Köpeskillingen uppgick till 450 000 USD vid tillträde. En tilläggsköpeskilling kan uppgå till högst 450 000 USD. Köpeskillingen har erlagts kontant.

Emissionen har registrerats hos Bolagsverket NEVI äger efter denna 4 915 000 aktier i Game Chest Group AB vilket motsvarar 71,4 % av kapital och röster.

UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE.IO vilken är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt.

UBERCRATE har under de senaste 12 månaderna omsatt cirka 389 000 USD med ett resultat om cirka 338 000 USD. Bolaget har idag cirka 1 300 betalande kunder via abonnemangstjänster, har sitt säte i London UK och har bedrivit verksamheten sedan 2015.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har NEVI som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar