NEVI:s in-house projekt Docci.se nära slutfas av utvecklingsstadiet, inleder betatestning

Report this content

Stockholm 2017-09-18

NEVI:s in-house projekt Docci.se har nu inlett betatestning av den app som Docci kommer använda sig av i sin tjänst.

Docci är en tjänst inom e-hälsa som gör det enkelt att träffa en läkare genom videosamtal när och var det passar dig, via en app som kommer finnas tillgänglig för smartphones och surfplattor, eller via en webbläsare. Via Docci kommer du enkelt både kunna boka tid och ställa dig i en drop-in kö för att sedan undersökas av en läkare. Läkaren gör sedan en bedömning om vilken typ av vård och/eller medicin du är i behov av och kan baserat på det skriva ut sjukintyg, recept och/eller en remiss, förutsatt att inget behov av fysisk undersökning krävs.

NEVI:s förhoppning är att projektet kommer vara redo att lanseras i sin helhet under kvartal fyra 2017.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar