NEVI:s in-house projekt förvärvar e-handelsbolaget Smallroom Sverige AB

Report this content

Stockholm 2020-02-26

NEVI:s dotterbolag, (“Köparen”), verksamma inom e-handel med inriktning sortiment barn, har idag meddelat NEVI att avtal ingåtts om förvärv av Smallroom Sverige AB (“Smallroom”). Smallroom är ett e-handelsbolag som driver webbplattformen smallroom.se. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen. Förvärvet ligger i linje med in-house projektets strategi om att förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek. Köpeskillingen uppgår till 2 MSEK. 1 MSEK betalas genom nyemitterade aktier i Köparen på tillträdesdagen och resterande 1 MSEK löper med en revers till 2021-02-01. NEVI äger efter genomförd emission 81 % av kapitalet och rösterna. För ytterligare information, se tidigare pressmeddelanden från 2020-01-27 och 2020-02-24.

 

För mer information, kontakta bolaget på: 

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

 

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar