NEVI:s innehav Ayima inleder noteringsemission

Report this content

Stockholm 2017-04-20

New Equity Ventures innehav Ayima Group AB påbörjade idag sin noteringsemission inför notering på Aktietorget. Sista dag för teckning är 5 maj 2017. NEVI-koncernen har beslutat sig för att teckna sig för och betala in ca 1,5 SEK i noteringsemissionen. Innan emissionen påbörjades ägde NEVI-koncernen 1 200 000 aktier vilket motsvara 25,53 %.           

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar