NEVI:s innehav COOPY.SE växer genom avtal med ny profil

Stockholm 2017-05-30

NEVI:s Joint Venture; COOPY.SE (ägande 47,62 % kapital) har ingått avtal med Bianca Ingrosso och beräknar att avtalet kommer generera intäkter från kvartal tre 2017. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom e-handelsplattformen.


COOPYS affärside:
COOPY.SE affärside är att administrera och automatisera  e-commerce system för tredje part.

//

För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar