NEVI:s innehav Entella har genomfört en kontant nyemission samt förvärv

Report this content

Stockholm 2016-12-01

Styrelsen för NEVI:s innehav Entella IT AB har meddelat New Equity Venture Int AB om att Entella IT AB genomfört förvärv av två Bolag genom ett apportförfarande. Bolagens samlade omsättning för perioden januari -oktober 2016 var omkring 7 000 000 SEK med ett svagt positivt resultat. Bolagen ihop har per 2016-11-30 drygt 50 medarbetare. I samband med förvärven genomfördes en kontant nyemission om 1 500 000 SEK. Emissionerna genomfördes på kursen 1 sek per aktie, och Bolaget har efter genomförda nyemissioner 54 000 000 aktier, bolagsvärde post-money 54 000 000 SEK.
NEVI-koncernens ägande om 7 017 562 aktier har i och med emissionerna spätts ut till 13,00 %.      

//

          
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar