NEVI:s innehav Game Chest Group gör klart med ny VD

Stockholm 2018-01-08

 NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att bolaget har anställt Jesper Nord som ny verkställande direktör.Tillträdande VD har både gedigen erfarenhet av att lotsa småbolag genom den viktiga tillväxtfasen och beprövade färdigheter inom app- och webbdesign, gränssnitt, m.m. för att maximera användarupplevelsen på onlineplattformar. Tillsammans borgar detta för att han är rätt person för jobbet och med denna VD-rekrytering genomförd kan bolaget nu rikta fokus mot att bli listade på en MTF-plattform under våren 2018.

NEVI äger cirka 67,5 % av kapital och röster i Game Chest Group AB.

Game Chest Group AB:s helägda dotterbolag UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE.IO (http://www.ubercrate.io) vilken är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt. Bolaget har idag cirka 1 300 betalande kunder via abonnemangstjänster, har sitt säte i London UK och har bedrivit verksamheten sedan 2015.

//

För mer information, kontakta VD Robin Vestersten på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
Email: ir (at) newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2018.

New Equity Venture Int. AB

NEVI investerar i noterade och onoterade bolag. Våra investeringar är inte kopplade till någon speciell bransch och i de fall när investering sker i onoterat bolag är målsättningen att det ska noteras inom en nära framtid. NEVI strävar genom sina innehav att verka som aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling med uttalat syfte att nå högsta möjliga avkastning över tid.

Prenumerera

Dokument & länkar