NEVI:s innehav HUBSO omsatte 3,9 H2 2018 och förbereder kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-17

Preliminära siffror visar att HUBSO omsatte 3,9 MSEK H2 2018 och helåret 4,7 MSEK. HUBSO ser fortsatt tillväxt under 2019 och har beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning under kvartal ett 2019. NEVI ställer sig positiva till att ta in nya starka ägare i HUBSO vilka tillsammans med NEVI och Tourn kan driva Bolaget framåt.

HUBSO

HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina drömmar om att äga/driva sitt egna varumärke samtidigt som de inte behöver oroa sig för de “tråkiga delarna”. Vi kallar det true branding, utan administrativ huvudvärk.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera