NEVI:s innehav HUBSO planerar för kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-31

Som tidigare kommunicerat har HUBSO beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning. Bolagets mål är att ta in mellan 5 - 7,5 MSEK till en bolagsvärdering om 40 MSEK (pre money).

Kapitalet kommer utslutande användas för nya samarbeten, expansion och tillväxt. HUBSO visar per idag tillväxt men med expansionskapital kommer HUBSO ges möjligheten att ingå avtal med flertalet varumärken och influencers som redan står i kö för lansering tillsammans med HUBSO. Expansionskapitalet innebär vidare att HUBSO kommer flytta fram och initiera dessa lanseringar snabbare och i större volymer.

NEVI äger idag 21,9 % av rösterna och 45,6 % av kapitalet i HUBSO.

HUBSO

HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina drömmar om att äga/driva sitt egna varumärke samtidigt som de inte behöver oroa sig för de “tråkiga delarna”. Vi kallar det true branding, utan administrativ huvudvärk.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar