NEVI:s innehav iApotek har lämnat in ansökan för notering och har genomfört riktad emission

Report this content

Stockholm 2017-04-04

New Equity Venture innehavet iApotek Int AB har genomfört en riktad nyemission samt ansökt om notering för bolagets aktie. iApotek Int AB genomförde en nyemission om 2 001 000 SEK till priset 3,00 sek per aktie. Efter emissionen har iApotek 5 667 000 aktier.  NEVI-koncernen äger 3 454 316 aktier vilket motsvara 60,95 % av röster och kapital.         

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 april 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar