NEVI:s innehav Orgo Tech genomför fullt garanterad noteringsemission inför notering på Aktietorget

Stockholm 2017-11-27

 NEVI:s innehav Orgo Tech AB har blivit godkända för notering på Aktietorget under förutsättning att den fullt garanterade noteringsemissionen uppnår spridningskravet om 300 aktieägare.

Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på Orgo Tech:s
(www.orgotech.com/investor-relations) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) webbplatser.

NEVI-koncernen äger innan emissionen 43,3 % av Orgo Tech AB.

Kort om Orgo Tech:

Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-relaterade tjänster såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänst hjälper företag och privatpersoner att få snabbare hemsidor, bättre SEO, fler nöjda besökare och mer trafik.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

.

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har NEVI som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar