NEVI:s innehav ORGO TECH har genomfört en nyemission

Stockholm 2017-01-26

New Equity Venture Int ABs innehav ORGO TECH AB har genomfört en nyemission för att göra Bolaget publikt och möjliggöra för fler kapitalanskaffningar under 2017. Emissionen inbringade Bolaget 657 143 SEK (pris per aktie 0,10 SEK) och genomfördes till ett värde av 800 000 SEK (post money) vilket motsvarar ett pris per aktie om 0,10 SEK (aktiens kvotvärde). NEVI-koncernen tecknade sig för 2 821 430 aktier och äger efter emissionen 43,3 % (3 464 280 aktier).

 //

För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar