NEVI:s innehav Power & Tower har genomfört riktad emission

Report this content

Stockholm 2017-01-16


New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Power & Tower Holding AB har genomfört en riktad emission om 1 550 500 SEK. Bolagsvärdet i emissionen var 15 900 500 SEK (post-money). NEVI-koncernen ställde sig positiv till emissionen då Bolaget erhöll finansiellt starka ägare inför framtida expansion. NEVI äger efter emissionen cirka 23 % av kapitalet och 14 % av rösterna. NEVI kommer även framöver vara positivt inställd till extern finansiering av P & T Holding.


//


För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 januari 2017.New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar