NEVI:s innehav Transiro Int AB genomför spridningsemission

Report this content

Stockholm 2016-10-17

New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (ägande 16 %) inleder idag en garanterad spidningsemission inför notering på NGM MTF, Transiros styrelse har ansök om notering på NGM MTF.  Genom nyemissionen tillförs Transiro upp till 5 000 000 SEK.

New Equity Venture koncernen har för avsikt att teckna sig för minst sitt innehav motsvarande: 800 000 SEK.

För mer information om Transiro
KLICKA: TRANSIRO
Ring: +46  70 778 47 22

//

             
För mer information, kontakta Bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)
NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar