NEVI:s innehav Zoomability inleder noteringsprocess samt genomför emission

Stockholm 2017-02-02

New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Zoomability Int AB inlett en noteringsprocess. Bolaget har för avsikt att notera sig under första halvåret 2017.

Som ett steg i processen har Zoomability genomfört en riktad emission. Bolaget har tagit in 2,5 MSEK och värderas efter emissionen till 14 287 500 SEK (post-money).
NEVI-koncernen har i och med emissionen minskat sitt ägande från 21,2 % till 17,5 %.//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar