NEVI:s innehav Zoomability uppmärksammas i amerikanska Fox television network

Report this content

Stockholm 2017-09-11

NEVI:s innehav Zoomability har i helgen uppmärksammats i amerikansk TV, i en kanal inom Fox televisions nätverk. Inslaget visar hur en amerikansk marinkårsveteran får en Zoom Uphill, ett eldrivet enmansfordon, till skänks. LÄNK

Zoomability utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon för terrängkörning. Produkten inriktar sig främst mot personer som på grund utav skador eller sjukdom inte kan ta sig fram i natur och terräng på egen hand.

NEVI äger 2 743 500 aktier i bolaget vilket motsvarar 23,71 % av röster och kapital.

//

 För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Robin Vestersten
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar