NEVI:s intressebolag Hubso fortsätter sin utveckling tillfredsställande

2018-08-29 Stockholm

NEVI har erhållit information om att intressebolaget Hubso under senaste kvartalen tagit stora kliv framåt i sin utveckling. Bolaget genomförde en lyckad kapitalanskaffning under våren vilket medfört till att Hubso ökat tempot och under våren/sommaren och genomfört fyra lanseringar med kända varumärken däribland; Bianca Ingrosso och Sanne Alexandra. Omsättningen per kollektion är mellan 300 000  SEK och 700 000 SEK, beroende på influencer och volym per kollektion. Målet är att under resterande del av 2018 lansera ytterligare sex kollektioner.

Senaste genomföra lansering var varumärket BIANCA by Bianca Ingrosso. Hubso kommer framledes tillsammans med Bianca designa, utveckla och producera fler kollektioner för framtiden. Samtliga produkter kommer att säljas på den egna webshoppen bybianca.se vilken drivs av Hubso AB.

Hubsos utveckling förväntas bidra positivt till NEVIs resultat från kvartal fyra 2018.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2018.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar