NEVI:s intressebolag ORGO TECH har levererat sin första “testorder”

Report this content

Stockholm 2016-10-17

ORGO TECH AB, New Equity Ventures intressebolag (ägande 45 %) inom databasteknik, har som kommunicerats lansera sin första applikationen för optimering av databaser och webbportaler, vilket förbättrar hastighet och minskar kostnaderna.

ORGO TECH har nu levererat sin första större lösning avseende applikationen. I och med användandet av applikationen har kundens bandbreddsanvändning minskat med upp till 80 % och laddningshastigheten för webbportalerna ökat med upp till 500 %. Detta ger en kostnadsbesparing för kundens bredbandsanvändningen med motsvarande faktor.

För mer information om ORGO TECH:
www.orgotech.com
hello@orgotech.com

//

             
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera