NEVI:s substansvärde sep 2021 2021: 82 kr/aktie

Report this content

Stockholm 2021-10-04

 

NEVI- utveckling substansvärde*

 

2021-09-30 339 MSEK 82 sek per aktie 

2021-08 -31 364  MSEK 88 sek per aktie

2021-07-31 310 MSEK 75 sek per aktie

2021-06-30 264 MSEK 64 sek per aktie

2021-05-31 283 MSEK 68 sek per aktie

2021-04-30 337 MSEK 81 sek per aktie

2021-03-31 281 MSEK 68 sek per aktie

2021-02-28 268 MSEK 65 sek per aktie 

2021-01-31 226 MSEK 54 sek per aktie

2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie

2020-11-30 221 MSEK 53 sek per aktie

2020-10-31 235 MSEK 56 sek per aktie

2020-09-30 229 MSEK 55 sek per aktie 


2020-12-31 221 MSEK 53 sek per aktie

2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie

2018-12-31 162 MSEK 39** sek per aktie

2017-12-31 109 MSEK 26** sek per aktie

2016-12-31 105 MSEK 25**  sek per aktie     

*Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder. 

**Omräknat till dagens antal aktier (4,1 miljoner aktier)

-Noterade innehav värderas till senaste avslut på avstämningsdag.

-Ej noterade innehav värderas till senast kända transaktionen. 

-Det ska observeras att de underliggande tillgångarna är volatila.  

 

//     

För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar