NEVI:s tecknar aktier i iApoteks spridningsemission

Stockholm 2017-05-31

NEVI-koncernens  innehav iApotek genomför just nu en spridningsemission för att uppfylla spridningskravet (antalet aktieägare ska vara över 300 stycken) inför notering på Aktietorget.

NEVI ser positivt på iApotek och har därför beslutat sig för att teckna sig för 2,0 MSEK. NEVI äger innan emissionen cirka 60 % av kapital och röster.  

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar