NEVI:s tecknar sig för nya aktier i Playhippo gm kvittningsemission

Report this content

Stockholm 2017-06-19

NEVI-koncernen har i enlighet med Playhippos beslut på dess årsstämma tecknat sig för 49 408 985 aktier á 0,20 SEK i Playhippo genom kvittning av fordringar.

Efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer NEVI äga cirka 101 miljoner aktier vilket då motsvara ca 33 % av Playhippo efter registrering.  

NEVI kommer snarast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och då Bolaget formellt går över 30 % ägande Playhippo genomföra de åtgärder som medför att NEVI inte faller under budplikt.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar