NEVI startar in-house projekt inom e-hälsa - Docci.se

Stockholm 2017-05-03

New Equity Venture har inlett utvecklingen av ett nytt in-house-projekt. Projektet är inom e-hälsa och beräknas att lanseras under perioden kvartal tre till fyra 2017. Projektet går under arbetsnamnet DOCCI.se och mer information kommer kommuniceras löpande under utvecklingen.   

Strategin med NEVIs in-house-projekt är som i tidigare fall att under utvecklingen ta in externa finansiärer och medarbetare i projektet. Vi ser en stor efterfråga inom segmentet e-hälsa och värderingar på starts-ups i segmentet e-hälsa är så höga att det för NEVIs del är kostnadseffektivare att utveckla tjänsterna in-house och under utvecklingen ta in kompetenta medarbetare och investerare.      

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

 Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar