NEVI tilläggsinvesterar i befintligt innehav

Report this content

Stockholm 2021-04-23


NEVIs har idag, i enlighet med publicerat IM, tecknat sig för 2 152 624 UR vilket motsvara 11 624 169,60 kr i innehavet GOGOs företrädesemission. För mer information om GOGOs pågående emission: MEMORANDUM.


 

//
          
För mer information, kontakta bolaget på:
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.