NEVI tilläggsinvesterar i innehavet Zoomability

Report this content

Stockholm 2017-08-16

NEVI-koncernens innehav Zoomability har genomfört en emission för att öka sitt rörelsekapital och därmed kunna beställa hem större volymer av sina produkter. Vår syn på Zoomability är att Bolaget har en välutvecklad produkt med kontinuerligt inkommande beställningar av bolagets produkt men behöver ytterligare finansiering av rörelsekapital.

NEVI koncernen har tecknat sig för 500 000 SEK och äger efter emissionen 2 743 500 aktier vilket motsvara 23,71 % av röster och kapital.

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

VD Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2017.

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar