NEVI tillträder aktierna i Earners Alliance

Stockholm 2019-02-26

Bolagsverket har registrerat nyemission i Earners Alliance Holding AB (EA) och NEVI har därmed tillträtt aktierna med följd att NEVI är nya huvudägare med 63 % av röster och kapital. Utöver nya aktier har NEVI en fordran på EA om 19 866 257 SEK som löper med 3,5 % ränta.  

NEVI Kommer framöver ta en aktiv ägarroll med målet att genomföra förvärv och utveckling av befintlig verksamhet och nya verksamheter inom spel och marknadsföringsplattformar. Framtida förvärv ska genomföras och betalas via såväl eget kapital som vi upptagande av lån. Vidare kommer NEVI aktivt verka för att EA noteras på lämplig marknadsplats under 2019.       

För mer info om Earners Alliance Holding se hemsida:

https://www.earnersallianceholding.com/

Earners Alliance Holding verksamhet består att direkt eller via dotterbolag driva, utveckla och investera i bolag som bedriver spel på internet och via förvärvet av OGI bredda sin verksamhet mot lead generation och marknadsföringstjänster inom spel. För finansiella information och nyckeltal se: https://www.earnersallianceholding.com/media/

//

            
För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar