NEVI uppdaterar kring innehavet JS Security

Report this content

Stockholm 2021-03-05

NEVIs innehav JS Security fortsätter att utvecklas i rätt riktning. Bolaget arbetar intensivt med fortsatt produktutveckling och försäljning av Delta/NET. Delta/NET är ett högteknologiskt, decentraliserat och distribuerat datalagringsnätverk baserat på blockkedjan som verifikationskomponent. Komponenterna i Delta/NET är noga utvecklade för att bygga en säker och ‘’trustless’’ miljö för användaren, vilket i slutändan innebär att användaren faktiskt äger sin egna data.

Bolaget genomgår för närvarande noteringsprocess med ambitionen att vara noterade under första halvåret 2021
 

För mer information om JS Security eller från till bolaget:

VD- Hampus Nyström

ir@jssecurity.tech

www.jssecurity.tech
 

//

 

För mer information, kontakta bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140

ir(at)newequityventure.com

www.newequityventure.comNew Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.
 

Prenumerera

Dokument & länkar