NEVI uppdaterar om två kommande noteringar i december

Stockholm 2019-12-02

2019 löper mot sitt slut och årets december bjuder på åtminstone två spännande noteringar att se fram emot. Handeln i M.O.B.A Network AB (“MOBA”) väntas som tidigare kommunicerats inledas på Nasdaq First North Growth Market torsdagen den 12 december efter en lyckad emission som tecknades till 124 procent. Vi ser med tillförsikt fram emot att verka som ägare i en noterad miljö i detta spännande bolag med framtiden för sig. NEVIs ägarandel i MOBA uppgår efter genomförd emission till ca 29 procent. 

GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) har idag godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag beräknat till den 18 december. GOGO är ett spännande bolag med en tydlig ambition att växa genom förvärv av såväl bolag som plattformar inom Lead Generation samt närliggande områden. NEVIs ägarandel i GOGO uppgår till ca 60 procent.

För mer information, kontakta bolaget på: 

Christian Kronegård

Telefon: +46 (0)8-410 59 140 

ir(at)newequityventure.com 

www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ) 

NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar