NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

Stockholm 2016-07-08

New Equity Ventures dotterbolag(ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför sin första investering. Bolaget förvärvar rättigheterna till operatören www.paradisewin.com.

Paradisewin.com har över 45 000 registrerade spelare, varit aktiva sedan oktober 2014, har en omsättning på årsbasis på drygt 156 000 euro och positivt resultat om cirka 50 000 euro per år. Paradisewin.com har idag ett nätverk om 180 stycken affiliate och i köpeskillingen ingår vidareutveckling av design och mobilanpassning. Köpeskilling är 65 000 euro kontant.

//

            
För mer information, kontakta Bolaget på:

Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar