NEVIs dotterbolag har ingått LOI för investering

Report this content

Stockholm, 2019-10-16 

NEVIs helägda dotterbolag New Equity Venture V AB har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av plattform inom Lead Generation. Verksamheten är inriktad mot “webb-hosting” och “webbhotell”. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 4 000 000  SEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 2 600 000 SEK. 

Köpeskilling är förhandlad till cirka 10 000 000 SEK, där 60 % ska betalas vid tillträde och resterande 40 % efter 12 månader vid uppnådd earned-out. Total köpeskillingen ska uppgå till högst 4X EBITDA. Nu inleds sedvanlig DD-process samt inledande diskussioner med medinvesterare. 

//

              
För mer information, kontakta Bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com


New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de Bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.